Alforst

VOORTBESTAAN PEUTERSPEELZALEN WEST MAAS EN WAALIN GEVAAR

Deel met je vrienden

VOORTBESTAAN PEUTERSPEELZALEN WEST MAAS EN WAAL IN GEVAAR..

 

Zoals u wellicht weet, is wettelijk bepaald dat per 1 januari 2018 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan dezelfde eisen moeten gaan voldoen en dat het financiële kader gelijk gesteld wordt. Dit wordt harmonisatie genoemd. Gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn dat vrijwilligers door beroepskrachten vervangen moeten worden. Daarnaast zal er niet langer sprake zijn van een vaste maandelijkse  ouderbijdrage in het peuterwerk, maar gaat er een uurtarief gelden, vergelijkbaar aan het tarief in de kinderdagopvang. Ook het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) krijgt in de nieuwe situatie een andere invulling.
De stichting SPOM Peuterspeelzalen is al geruime tijd met de gemeente West Maas en Waal in gesprek over de harmonisatie en hebben voorstellen gedaan hoe de harmonisatie in de gemeente West Maas en Waal vorm zou kunnen krijgen met als uitgangspunt om alle 7 locaties open te houden en te voldoen aan de nieuwe, strengere wetgeving.

Lees Meer : website

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

https://ds1.nl/c/?wi=259642&si=7115&li=1336123&ws=
To Top